Proces inwestycyjny budowy stacji tankowania LNG/CNG w Śremie


Kompleksowy proces inwestycyjny budowy stacji LNG/CNG w Śremie wykonała firma Cryogas. Do jej obowiązków, jako wykonawcy stacji, należało dostarczenie kompletnego projektu budowlanego, uzyskanie stosownych pozwoleń, ustanowienie kierowników i inspektorów budowy, wykonanie wszelkich robót budowlano-montażowych i sanitarnych. Ostatnim elementem było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. Wszystkie prace wykonano zgodnie z harmonogramem w ciągu 9 miesięcy (od lutego do grudnia 2015 roku).