Profesjonalny remont dróg wykonujemy  urządzeniami typu REMONTER RH 4000 oraz Recykler przeznaczone do likwidacji   ubytków i spękań nawierzchni  asfaltowych przy zastosowaniu różnych frakcji  grysowych  i emulsji asfaltowej wbudowywanych pod  ciśnieniem  w miejsc  powstałych uszkodzeń  nawierzchni.

Zastosowanie w/w urządzeń pozwala na  bardzo wydajną pracę oraz, co ważne, eksploatowanie nawierzchni drogowej natychmiast po naprawie.

Remonter oraz recykler mają szczególne zastosowanie w przypadku :
  • likwidacji lokalnych ubytków i spękań po zimie,
  • wyrównywaniu krawędzi jezdni,
  • naprawy nawierzchni w okolicach studzienek kanalizacyjnych itp.
Gwarantujemy  solidne  wykonanie  oraz   niskie   koszty   powierzonych   remontów. Przedsiębiorstwo posiada odpowiednie listy referencyjne potwierdzające fachowość wykonanych remontów nawierzchni drogowych. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z naszej oferty.
Przedsiębiorstwo posiada odpowiednie listy referencyjne potwierdzające fachowość wykonanych remontów nawierzchni drogowych