Dbamy o zieleń i czystość!


Wykonujemy prace związane z realizacją zadań dotyczących pielęgnacji , konserwacji i bieżącego utrzymania zieleni.

Przedsiębiorstwo oferuje usługi w zakresie koszenia terenów zieleni, cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, zamiatania placów i hal fabrycznych, zimowego utrzymania terenów.
 
 Wszystkie  prace wykonywane są przez pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do obsługiwania używanego sprzętu technicznego, jak : pilarek, kosiarek, rębaka, zamiatarek mechanicznych, pługów odśnieżnych oraz innych urządzeń i pojazdów.