Aby zapewnić sprawną obsługę mieszkańców w zakresie odbioru odpadów pracownicy Przedsiębiorstwa wykonują bieżące naprawy i konserwacje pojemników i kontenerów do wywozu nieczystości.

Zajmujemy się również produkcją kontenerów Kp-7 i Kp-10, pojemników 1100 l. oraz pojemników typu „dzwon” do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów realizujemy także zamówienia dotyczące produkcji stojaków na worki do segregacji odpadów.