Zarząd i właściciele spółki

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego i powstałą z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.

Spółka jest wpisana do Rejestru Sądowego Nr KRS 0000100966.
 

Władze Spółki:


1. Zarząd Spółki – jednoosobowy.
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Paweł Wojna
 
DSC_1311-kopia.jpg
Paweł Wojna - prezes zarządu PGK

2. Pięcioosobowa Rada Nadzorcza.
  • Robert Mielcarek - Przewodniczący RN
  • Marcin Niewiński - V-ce Przewodniczący RN
  • Andrzej Wartecki - członek RN
  • Dominika Szewczyk-Wiśniewska - członek RN
  • Andrzej Wichłacz - członek RN
3. Zgromadzenie Wspólników

Stanowi je Burmistrz Śremu Pan Adam Lewandowski