W ramach prowadzonej działalności Dział Wywozu Odpadów świadczy usługi w zakresie sprzedaży i dzierżawy kontenerów. Ceny uzależnione są od wielkości pojemnika.