Z dniem 1 stycznia 2020r., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. wprowadza nowe ceny za odbiór odpadów komunalnych. Ponadto w cenniku pojawiły się nowe pozycje tj. wprowadzono cenę za odbiór odpadów segregowanych: papier i szkło, oraz zmiana formatu umowy za odbiór odpadów budowalnych i rozbiórkowych.      

W związku z faktem, że znaczącym składnikiem ceny odbioru odpadów jest koszt ich zagospodarowania, który już czterokrotnie wzrósł w stosunku do roku poprzedniego nie możemy zagwarantować stałej i długotrwałej ceny za odbiór odpadów. Jest to dla nas dalece niekomfortowe jednak mamy nadzieję, że sytuacja na rynku odpadów się ustabilizuje i zarówno Państwo jak i Spółka będziemy mogli opierać się na stałych kosztach prowadzenia działalności.Pojemniki 1100 l i kontener KP 5,5 na jednorazowe usługi podstawiamy na okres 7 dni, po wcześniejszym spisaniu zlecenia i opłaceniu usługi z góry.

Poniżej cennik usług wywozu odpadów komunalnych:


     RODZAJ POJEMNIKA - CENA NETTO + obowiązująca stawka
                 ( za 1 szt. )  podatku VAT =  BRUTTO               
      

Rodzaj Cena netto Koszt brutto
Pojemnik 60 l    20,00 zł netto + VAT 21,60 zł brutto
Pojemnik 80 l   21,94 zł netto + VAT 23,70 zł brutto
Pojemnik 110 l      28,06 zł netto + VAT 30,30 zł brutto
Pojemnik 120 l      29,17 zł netto + VAT 31,50  zł brutto
Pojemnik 140 l 31,11 zł netto + VAT 33,60 zł brutto
Pojemnik 240 l 58,61  zł netto + VAT 63,30 zł brutto
Pojemnik 340 l   82,13 zł netto + VAT 88,70 zł brutto
Pojemnik 800 l - metalowy  135,46 zł netto + VAT 146,30 zł brutto
Pojemnik 1100 l     157,41 zł netto + VAT 170,00 zł brutto
Kontener KP 5,5    689,82 zł netto + VAT 745,01 zł brutto
Kontener KP-7   801,85 zł netto + VAT 866,00 zł brutto
Kontener KP-10     1043,06 zł netto + VAT 1126,50 zł brutto
Kontener KP-18    1878,06 zł netto + VAT 2028,30 zł brutto
Kontener KP-34   3233,70 zł netto + VAT 3492,40 zł brutto
Worek foliowy 120 l   19,44 zł netto + VAT 21,00 zł brutto
Pojemnik typu „dzwon”       71,48 zł netto + VAT 77,20 zł brutto  
Odpady zielone i BIO  
( w KP-5,5 i poj.1100l )  
115,74 zł netto + VAT /1 m3 125,00 zł brutto/1 m3
Odpady z tworzyw                  
sztucznych ( w workach,
big bagach, kontenerach)
60,19 zł netto + VAT /1 m3    65,01 zł brutto/1 m3   
Odpady z papieru i tektury 
( w workach, big bagach,
kontenerach)
25,00 zł netto + VAT /1 m3    27,00zł brutto/1 m3    
Odpady ze szkła                       
( w workach)
25,00 zł netto + VAT /1 m3    27,00zł brutto/1 m3    

Odbiór odpadów budowlanych, rozbiórkowych i innych
Odbiór czystego gruzu i
ziemi w kontenerze KP-5,5 
350,00 zł netto + VAT               378,00zł brutto             
Odbiór czystego gruzu i
ziemi w kontenerze KP-18  
820,00 zł netto + VAT               885,60zł brutto             
Cena jednorazowego
podstawienia i odbioru
kontenera na zmieszane
odpady budowlane KP-5,5*
450,00 zł netto + VAT*             486,00zł brutto*          
Cena jednorazowego
podstawienia i odbioru
kontenera na zmieszane       
odpady budowlane
KP-18, KP-34*                           
450,00 zł netto + VAT*             486,00zł brutto*          

*Cena nie zawiera kosztów zagospodarowania odpadów.
Całkowity koszt usługi ustalany jest na etapie zawierania umowy wg aktualnych cen za zagospodarowanie odpadów.